Phòng Quản lý Khoa học

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Phòng O2-706

Điện thoại: (028) 3724 4270, ext: 3338 hoặc 3855 hoặc 3857

Email: [email protected]