Bộ môn Toán, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM, được thành lập vào năm 2006.

Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Bộ môn Toán gồm 2 GS, 4 PGS và 3 Tiến sĩ. Tất cả các giảng viên của Bộ môn Toán đều được đào tạo bậc Tiến sĩ, Tiến Sĩ Khoa Học hoặc Thực tập sinh sau Tiến sĩ (postdoctoral fellow, visiting researcher) tại các nước tiên tiến như Mỹ, Pháp, Đức, Ba Lan, Úc, …. Các giảng viên của Bộ môn Toán có rất nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, đào tạo và rất năng động trong nghiên cứu khoa học.

Về giảng dạy, Bộ môn Toán chịu trách nhiệm biên soạn đề cương, chương trình và thực hiện giảng dạy các học phần Toán học cho sinh viên trường Đại học Quốc tế. Các học phần Toán học luôn được xây dựng với mục tiêu cung cấp các kiến thức cơ bản của môn học và phát triển tư duy logic cho sinh viên. Các khối kiến thức được giảng dạy đều gắn liền với các ứng dụng theo từng chuyên ngành đào tạo của sinh viên.

Từ năm 2013, Bộ môn Toán tiến hành đào tạo bậc cử nhân ngành Kĩ Thuật Tài Chính và Quản Trị Rủi Ro. Chương trình Kĩ thuật tài chính và Quản trị rủi ro được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và hiện đại về Toán học, Tin học, và Kỹ thuật tài chính, giúp các em có thể thực hiện các quy trình phân tích, dự báo, quản trị các vấn đề tài chính và các vấn đề liên quan, giải quyết được các tình huống thực tế trong lĩnh vực Kinh tế-Tài chính.

Về nghiên cứu khoa học, Bộ môn Toán trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM luôn là đơn vị dẫn đầu trong toàn trường và của cả ĐHQG-HCM. Trong nhiều năm liên tục 2012-2018, Bộ môn Toán luôn là đơn vị được nhận giải thưởng “Đơn vị có thành tích công bố khoa học xuất sắc” của Giám đốc ĐHQG-HCM, nhiều cá nhân của bộ môn cũng được nhận giải thưởng “Cá nhân có công bố khoa học xuất sắc”. Bình quân, mỗi năm Bộ môn Toán xuất bản 22-30 bài báo ISI; số bài báo bình quân trên giảng viên, trên năm là 2.4-3.3/năm/giảng viên. Các giảng viên của Bô môn Toán đã và đang thực hiện hơn 15 đề tài NAFOSTED, do Quỹ nghiên cứu phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghê) tài trợ. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của các giảng viên Bộ môn Toán đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín (nằm trong danh mục ISI có uy tín, tạp chí quốc tế có uy tín do NAFOSTED ban hành).

Các lĩnh vực nghiên cứu của các giảng viên Bộ môn Toán bao gồm: Tối ưu hóa, Quá trình ngẫu nhiên, Phương trình vi phân ngẫu nhiên, Lý thuyết ổn định của các hệ động lực, Phương trình đạo hàm riêng, Giải tích số, Toán ứng dụng trong Vật lý và kỹ thuật, Xác suất-Thống kê, Toán tài chính. 

CÔNG BỐ KHOA HỌC

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Bộ môn Toán
Phòng O2 – 610
Điện thoại: (84-28) 3724 4270 số nhánh lẻ: 3235
Website: //math.jailike.com