Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp mong muốn thu hút, đào tạo sinh viên và chuẩn bị cho họ trở thành những nhà cán bộ kỹ thuật và nhà lãnh đạo trong các lãnh vực Quản lý Sản xuất, Hậu cần, Chuỗi Cung ứng, các ngành Dịch vụ tại Việt Nam. Khoa cung cấp cho những chương trình đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam trong việc phát triển công nghiệp, nghiên cứu, giáo dục và kinh doanh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

Mục tiêu: Chương trình đại học của ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp (ISE) sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực tế trong việc thiết kế, vận hành, cải thiện và tối ưu các hệ thống sản xuất và dịch vụ.

  • Chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng: Sinh viên học 4 năm tại trường Đại học Quốc tế, bằng Kỹ sư “Kỹ thuật hệ thống công nghiệp”, do trường Đại học Quốc tế cấp.
  • Chương trình do các trường Đại học đối tác cấp bằng: học 2 năm tại trường Đại học Quốc tế và 2 năm tại trường đối tác liên kết ở nước ngoài, được cấp bằng bởi các trường đối tác nước ngoài. Hiện nay có các đối tác như Đại học Rutgers bang New Jersey, Mỹ (Rutgers, The State University of New Jersey) và Đại học Binghamton bang New York, Mỹ (State University of New York, Binghamton).

CƠ HỘI NGHÊ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể:

  • Theo đuổi việc học lên cao hơn, có khả năng cạnh tranh thành công để giành được những 365 gambling uy tín để có thể theo học các chương trình cao học ở nước ngoài.
  • Trở thành kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp giỏi, có thể tìm được việc làm trong các lĩnh vực sản xuất, quản lý vật tư tồn kho, chuỗi cung ứng và hậu cần, quản lý chất lượng, lập kế hoạch và điều độ, thiết kế và sắp xếp các mặt bằng trong các công ty/ cơquan:

o Về sản xuất: các công ty nước ngoài, tư nhân, doanh nghiệp nhà nước với tất cả loại hình sản xuất
o Về dịch vụ: khách sạn, bệnh viện, sân bay, các công ty dịch vụ bán lẻ, giao nhận

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

  • Ra quyết định đa mục tiêu (Multi Criteria Decision Making): Thiết lập và giải các bài toán Ra quyết định đa mục tiêu và đa tiêu chuẩn với nhiều ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật.
  • Điều độ tối ưu (Optimization for Scheduling and Sequencing): cho các hệ thống sản xuất, dịch vụ: Thiết lập và giải các bài toán điều độ.
  • Qui hoạch toán học và Vận trù học: quy hoạch nguyên, quy hoạch phi tuyến (Nonlinear programming), phân tích hàm lồi và độ lồi tổng quát, phân tích không trơn (Nonsmooth analysis), các bài toán bất đẳng thức biến thiên và điểm cân bằng. Ứng dụng qui hoạch tuyến tính và qui hoạch phi tuyến trong sản xuất.
  • Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần (Logistics & Supply Chain Management): bài toán vận tải, bài toán thiết kế chuỗi cung ứng, bài toán tối ưu hóa mạng lưới cung ứng …
  • Mô phỏng và mô hình hóa: Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống sản xuất và dịch vụ phức tạp sử dụng kỹ thuật mô phỏng rời rạc, tích hợp kỹ thuật mô phỏng và kỹ thuật tối ưu, Mô phỏng hệ thống giao thông, hệ thống dịch vụ, siêu thị …
  • Các ứng dụng của những giải thuật tìm kiếm tối ưu (Local Search Optimization): Nghiên cứu các giải thuật hiện đại: Giải thuật di truyền (Genetic Algorithms), Giải thuật tìm kiếm vùng cấm (Tabu Search Algorithms), Giải thuật mô phỏng quá trình tôi (Simulated Annealing Algorithms), Giải thuật đàn kiến (Ant Colony Algorithms) … và áp dụng trong các bài toán tối ưu sản xuất và dịch vụ.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
Phòng O2 – 602
Điện thoại: (84 – 28) 37244270 số máy lẻ: 3327, 3982
Email: [email protected] 
Website: //iem.jailike.com