Ban giảng huấn Khoa Ngôn ngữ trường Đại học Quốc tế (IU) cam kết đem đến những chương trình ngoại ngữ toàn diện cho cả sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế ở bậc đại học.

CHƯƠNG TRÌNH

 1. Chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh (IU)

Chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh của Khoa Ngôn ngữ tại trường Đại học Quốc tế được thiết kế nhằm giúp sinh viên đáp ứng nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong môi trường học tập và làm việc toàn cầu. Theo dự kiến, sinh viên hoàn thành 136 tín chỉ của các khóa học trong bốn năm. Ngoài ra, chương trình Anh ngữ học thuật của chúng tôi góp phần thúc đẩy sự thành công của sinh viên IU trong môi trường học tập và nói tiếng Anh tại IU và các trường đại học trên toàn thế giới. Chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực thường sử dụng tiếng Anh trong nhiều bối cảnh học thuật khác nhau, như đọc chuyên ngành, nghe bài giảng và ghi chú, kỹ thuật thuyết trình, viết học thuật, viết bài kỹ thuật và viết bài nghiên cứu. Chúng tôi cũng cung cấp nhiều dịch vụ trong khuôn viên trường như Câu lạc bộ Xem phim, Câu lạc bộ nói tiếng Anh, Phòng Nghe-Nhìn, và Trung tâm hỗ trợ kỹ năng viết nhằm tạo nhiều cơ hội cho việc học tập và sử dụng tiếng Anh.

 1. Chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh (IU-UWE)

Đây là chương trình liên kết giữa trường Đại học Quốc tế (IU) và trường Đại học West of England (UWE, Anh Quốc). Sinh viên có thể theo học chương trình 2+2, 3+1 hoặc 4+0, và bằng do trường Đại học West of England (Anh Quốc) cấp.

Để biết thêm thông tin, quý vị vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại: //el.jailike.com/

Cơ hội nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh, sinh viên có thể làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn như:

 • Văn phòng chính phủ, nhà xuất bản hoặc công ty chuyên về dịch thuật, phiên dịch, dịch vụ biên tập hoặc du lịch.
 • Các viện nghiên cứu và các trường đại học, các văn phòng chuyên ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ học ứng dụng.
 • Các trường trung học, trung tâm ngoại ngữ, các lớp học tư nhân trong các công ty và nhà máy.
 • Các công ty trong nước và quốc tế có nhu cầu về nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực dịch vụ khách hàng, truyền thông và quan hệ đối ngoại.
 • Ngành nghề trong giao tiếp quốc tế đòi hỏi kỹ năng nói và viết tiếng Anh thành thạo

Sinh viên có thể tiếp tục theo học sau đại học và nghiên cứu tại các trường đại học trên thế giới.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Chúng tôi tập trung nghiên cứu việc phát triển và ứng dụng những phương pháp giảng dạy sáng tạo nhằm giúp sinh viên thành công trong học tập. Lĩnh vực nghiên cứu của chúng tôi bao gồm:

 • Đánh giá bài viết học thuật
 • Thụ đắc từ vựng học thuật
 • Đánh giá khả năng nói tiếng Anh
 • Phát triển phương pháp đọc phản biện
 • Học ngoại ngữ với sự trợ giúp của máy tính
 • Học tập dựa trên dự án
 • Ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ đến quá trình học tiếng Anh (như là ngôn ngữ thứ hai)
 • Các chiến lược nghe bài giảng và ghi chú

CÔNG BỐ KHOA HỌC

THÔNG TIN LIÊN LẠC

  • Khoa Ngôn ngữ
  • Phòng O1 – 510
  • Điện thoại: (028) 37244270. Ext: 3234
  • Website:  //el.jailike.com/