Hiện tại, trường Đại học Quốc tế hiện có 10 khoa và 02 bộ môn (BM):

 • Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Khoa Kinh tế, Tài chính và Kế toán
 • Khoa Công nghệ Thông tin
 • Khoa Điện tử Viễn thông
 • Khoa Công nghệ Sinh học
 • 365 gambling
 • Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
 • Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường
 • Khoa Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng
 • Khoa Ngôn ngữ
 • BM Toán
 • BM Vật lý

Chương trình đào tạo 365 gambling được thiết kế định hướng theo chương trình các trường đại học đối tác danh tiếng ở Mỹ và các nước nói tiếng Anh. Nhà trường quản lý và vận hành chương trình theo học chế tín chỉ nhằm tạo sự linh hoạt cho sinh viên trong quá trình học tập và tạo sự liên thông với các trường đại học đối tác nước ngoài. Đến nay, trường ĐHQT có quan hệ hợp tác đào tạo với 22 trường đại học danh tiếng tại Hoa Kỳ, Anh, Úc, New Zealand, Thái Lan…