HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2023

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học là hoạt động thường niên 365 gambling được tổ chức nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng cần thiết, thúc đẩy niềm đam mê và khả năng sáng tạo trong các hoạt động khoa học và công nghệ.

Kính mời Quý Thầy, Cô và các bạn Sinh viên tham dự Hội nghị Sinh viên NCKH Cấp trường năm 2023. Các công trình NCKH thuộc 04 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học sự sống và khoa học xã hội

Thời gian: 8g sáng Thứ 5, ngày 30/11/2023

Địa điểm: Phòng A2-104, trường Đại học Quốc tế, cơ sở Thủ Đức

Thông tin chi tiết về cuộc thi, kính mời Quý Thầy, Cô và các bạn Sinh viên xem thêm tại //ord.jailike.com/homepage/view/content?nid=125

Bình chọn cho các poster tham gia tại:
//ord.jailike.com/vote