365 gambling SEED DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN TẠI LAKEHEAD UNIVERSITY, CANADA NĂM HỌC 2023 – 2024

Trường Đại học Quốc Tế (ĐHQT) thông báo chương trình Trao đổi sinh viên tại Lakehead University, Canada năm học 2023-2024 với cơ hội ứng tuyển Học bổng SEED (Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development) trong năm học 2023 – 2024. Chương trình trao đổi (365 gambling SEED) dành cho ứng viên bậc đại học hoặc sau đại học.

Thông tin chương trình Trao đổi sinh viên tại Lakehead University:

Thông tin chi tiết về 365 gambling SEED năm học 2023-2024 có thể tham khảo tại link:

Lưu ý:

 • Lakehead University sẽ chọn 1-2 ứng viên trong danh sách đề cử của trường ĐHQT để đề cử với Học bổng SEED.
 • Ứng viên trúng tuyển chương trình Trao đổi có thể KHÔNG được chọn cấp 365 gambling sau khi được trường Lakehead đề cử với SEED.
 1. Thời gian tham gia chương trình: Học kỳ I (từ 01/9/2023 đến 31/12/2023), hoặc học kỳ II (từ 01/01/2024 đến 30/4/2024).
 2. Hồ sơ đăng ký:

Bộ hồ sơ đăng ký tham gia chương trình trao đổi tại Canada bao gồm:

 • Đơn đăng ký tham gia chương trình Trao đổi sinh viên năm học 2023-2024 (tải về tại //cim.jailike.com/outbound-download/);
 • CV bằng tiếng Anh;
 • 02 Bảng điểm gốc (ứng viên yêu cầu được cấp Bảng điểm tại Phòng Đào tạo Đại học/Sau đại học);
 • Bản sao trang thông tin Hộ chiếu (còn hạn ít nhất 12 tháng);
 • Thư xác nhận ứng viên đang theo học toàn thời gian tại trường ĐHQT (CIM sẽ hỗ trợ cấp giấy này cho ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình trao đổi);
 • Chứng chỉ tiếng Anh (TOEFL/IELTS) còn hiệu lực.

Hồ sơ khác yêu cầu đối với SV ứng tuyển 365 gambling SEED:

 • Đơn đăng ký Học bổng SEED* (tải về );
 • Thư giới thiệu từ trường ĐHQT (tối đa 01 trang), yêu cầu:
  • Viết trên Letterhead, có logo và thông tin trường ĐHQT (tải Letterhead về );
  • Được viết trong vòng 6 tháng gần nhất;
  • Được viết và ký bởi giảng viên, người hướng dẫn tại trường của ứng viên;
  • Trình bày kế hoạch theo học hoặc nghiên cứu của ứng viên tại Canada và những lợi ích mang đến cho trường ĐHQT khi ứng viên tham gia chương trình trao đổi;
  • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của Học bổng SEED và việc tham gia chương trình Trao đổi đối với mục tiêu cá nhân và con đường sự nghiệp của sinh viên trong tương lai.
 • Thư thể hiện nguyện vọng (tối đa 01 trang), nội dung yêu cầu:
  • Trình bày kế hoạch học tập và nghiên cứu của ứng viên tại Lakehead University;
  • Trình bày lý do ứng viên chọn Canada và Lakehead University là điểm đến cho chương trình Trao đổi sinh viên, và kế hoạch học tập/nghiên cứu phù hợp với mục tiêu phát triển trong tương lai như thế nào;
  • Giải thích việc kế hoạch học tập/nghiên cứu này giúp ứng viên hướng đến các mục tiêu trong chương trình phát triển bền vững 2030 như thế nào;
  • Giải thích cách thức ứng viên sẽ sử dụng kinh nghiệm, kiến thức học được trong kỳ trao đổi để góp phần giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á; và
  • Nêu được những mục tiêu phát triển bền vững ( – SDG) có liên kết với chương trình học tập/nghiên cứu của ứng viên tại Canada;
  • Ứng viên đến từ Việt Nam cần giải thích trong thư về việc làm thế nào ứng dụng kiến thức học tại Canada vào công tác xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam.
 • Danh sách 3-4 môn học bậc cử nhân mà sinh viên dự định đăng ký tại Lakehead University. Sinh viên điền danh sách môn học tại trang số 3 – Đơn đăng ký Học bổng SEED*.
 • Đơn cam kết có ký xác nhận của SV (tải về tại ).
 1. Hướng dẫn nộp hồ sơ:
 • Ứng viên nộp hồ sơ theo yêu cầu về Trung tâm Trao đổi Giáo dục Quốc tế qua email [email protected] với tiêu đề [Lakehead SEED 23-24] Họ tên – MSSV.
 • Với mỗi file hồ sơ, ứng viên vui lòng lưu ở định dạng PDF và đặt tên theo cú pháp Họ tên – Tên tài liệu. Ví dụ: Nguyen Van A – Transcript of record (Scale 100).

Hạn chót nộp hồ sơ: ứng viên vui lòng nộp hồ sơ trước 18h00 ngày 24/02/2023 (thứ sáu).