Home / ข่าวทั่วไป / สัญ ญานฟ องส บู่ของประเทศไท ยมาแล้ว มีเงิ นเ ก็บไว้ก่อน ช่วงนี้อย่ าลงทุนอะไรหนัก ๆ

สัญ ญานฟ องส บู่ของประเทศไท ยมาแล้ว มีเงิ นเ ก็บไว้ก่อน ช่วงนี้อย่ าลงทุนอะไรหนัก ๆ

สัญ ญานฟ องส บู่ของประเทศไท ยมาแล้ว มีเงิ นเ ก็บไว้ก่อน ช่วงนี้อย่ าลงทุนอะไรหนัก ๆ

ส่งสัญญาณแล้วสำหรับ สภาวะเศรษฐกิจในประเทศ มีแววฟองสบู่ ตอนนี้มีเงินให้เก็บอย่าเพิ่งรีบลงทุนอะไรหนักๆ ในระหว่างนี้ นี่คือ การทำเพื่อให้บริษัทอ ยู่รอดของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ

1. Honda เพิ่มวันหยุดย าว ในเดือนเมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม มีวันหยุด ติดต่อ กัน 10 วัน และหยุดทุกวันเสาร์- อาทิตย์

2. Toyota เริ่มทยอ ยปลดพนักงาน Supervisor ไป 1 lot แล้ว เนื่องจากเเบกรับภาระข า ดทุน ค่าแรงงานที่สูงไม่ไหว รถที่ผ ลิ ตออ กมาจอดเต็ม Stock ข า ยไม่ได้

3. GM ปลดพนักงาน Sup ออ กหมดเเล้ว เเละแบรนด์เน มที่เป็นของ Isuzu ให้นำกลับไป ประกอบที่สำโรงเเล้วเพื่อลด Cost ส่วน บ. แม่ GM ที่อเมริกา ทางรัฐบาลของสหรัฐ อุ้มไว้เเล้ว หากไม่อุ้มอีก 3 เดือนข้างหน้า GM จะล้มละลาย บริษัท​ GM จะเลิกข า ยผ ลิ ตภัณฑ์เชฟโรเลต​ ภายในสิ้นปีนี้2563 และจะปิดตัวถาวร

4. Nissan ลดการผ ลิ ตลง 50% เเละกำลังลดพนักงานออ กชุดเเรก เดือนหน้า

5. Misubishi ยังมียอดข า ยที่ต่างประเทศอ ยู่บ้าง จะกระทบจริงเดือน มค. ปีหน้า

6. AAT กำลังทำกิจก ร ร มลดต้นทุนอย่างหนัก ทั้งไม่ให้มี OT ทำกิจก ร ร รม Balance งานใหม่ทั้งระบบเพื่อลดค่าใช้จ่าย เเละยังไม่ปลดคน ปีหน้าไม่เเน่

7. Fujisu เอาออ กไปแล้ว 300 คน

8.Sieko Instrument เอาออ กไปแล้ว 400 คน

9. Statschippac ตั้งแต่เดือนหน้า หยุดทำงานทุก ๆ วันจันทร์

10.TOT เท 9พัน ล้านโละพนักงานอีกกว่า 3,500คน ลดภาระเงินเดือนที่จ่ายปีละ 1.4หมื่นล้าน

11. Sumsung – LG ย้ายฐานการผ ลิ ตบางส่วนไปเวียดนาม และยกเลิกส า ยการผ ลิ ต tv ในไทย เนื่องจากแบกรับต้นทุนค่าแรง วันละ 300 บ.ไม่ไหว

12. อินโด ปิดน่านน้ำ ส่งผลให้ แรงงานประมงกว่า 3,000 อัตรา จ่อต กงาน ธุรกิจประมงข า ดทุนยับ!!

12.การบินไทย ปรับลงพนักงานอีกกว่า 5,000 อัตรา หลังข า ดทุนต่อเนื่อง!!

13.เครือ EU ย กเลิกการนำเข้าสินค้าประมงไทย สิ้นเดือนนี้ หากไทยยังไม่สามารถแก้ปัญหาก ารค้ าม นุ ษย์ / ประชาธิปไตยได้

14.ธุรกิจท่องเที่ยวชั้น เฟริสคราส จ่อเจ๊งยับ!!

15. โรงแรมใหญ่ ๆ ในประเทศไทย ทะยอ ยปิดตัว หลังนักท่องเที่ยวห ดห าย แบกรับภาระข า ดทุนไม่ไหว ยกตัวอย่าง ร ร . เก่าแก่ อย่าง อิมพีเรียล ควีนปาร์ค ที่ ปิดตัวลงเมื่อสิ้นปีที่ผ่าน มา

16. Nikon, TOYOTA ย้ายฐานการผ ลิ ตจากไทยแต่เริ่มไปเปิดฐานการลงทุนใหม่ ที่ประเทศลาว โดยเริ่มบุกตลาดด้านการแป ร ร ูปสินค้าเกษตร และ พลังงาน

17.หลายบริษัทยักษ์ใหญ่ – ขนาดกลาง เริ่มปรับลดโอที หลังประสบปัญหาข า ดทุน/ยอดสั่งซื้อลดลงต่อเนื่อง

18.กลุ่มธนาคาร เครือข่ายค่ายมือถือ ที่ใช้ระบบออนไลน์ทำธุรก ร ร มมากขึ้น ปรับลดจำนวนพนักงานลง และยังไม่รวมภาคอุสาหก ร ร มและการเกษตรที่ราคาตกต่ำแต่ข า ยปลีกแพง

ทุกคนต้องระวังนะ อย่าใช้เงินเกินตัว เหตุการณ์นี้อาจอ ยู่ย าว 2 ปี หรือ มากกว่า

ขอบคุณ www.deelight888.com

Facebook Comments

Check Also

พระ ไม่รอการช่วยเหลือ ขอลงมือทำช่วยประเทศ

จากสถานการณ์ CO …