Home / ข่าวทั่วไป / “จบแล้วไม่ตกงาน” จัดหางานร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ให้กับนักเรียน ม.3,6 เพื่อเป็นแนวการสร้างอาชีพหลังจบการศึกษา

“จบแล้วไม่ตกงาน” จัดหางานร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ให้กับนักเรียน ม.3,6 เพื่อเป็นแนวการสร้างอาชีพหลังจบการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษา

จุดประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงาน ข้อมูลโลกอาชีพ โลกการศึกษาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการแนะแนวอาชีพ การให้คำปรึกษาและการผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เป็น แนวทางในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม ตามความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3,6 จำนวนกว่า 500 คน โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดแรงาน ข้อมูลโลกอาชีพ โลกการศึกษา และมีบู๊ทกิจกรรมสาธิตการประกอบอาชีพจากกลุ่มโอทอปจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมการสาธิตการทำขนมถั่วแปป การทำขนมวุ้นแฟนซี การทำกิ๊ฟช็อป และการทำข้าวจี่อัจฉริยะ โดยผู้เข้าร่วมโครงการต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ขอบคุณ www.jangkhao.com

Facebook Comments

Check Also

สัญ ญานฟ องส บู่ของประเทศไท ยมาแล้ว มีเงิ นเ ก็บไว้ก่อน ช่วงนี้อย่ าลงทุนอะไรหนัก ๆ

สัญ ญานฟ องส บู …